Ta makten över din privatekonomi!

Tycker du att det här med ekonomi verkar svårt, och att det bäst överlåts åt experter? I själva verket är ekonomi inte särskilt svårt, men det finns många som tjänar stora pengar på de som tror det.

För ett och ett halvt sekel sedan var det få svenskar som hade någon relation alls till banker. Visst hände det att folk lånade pengar, men det var lika vanligt att man lånade av varandra som av banker. Och visst handlade man med aktier, men det var en ganska begränsad verksamhet.

Idag har många av oss lån hos bankerna, sparkonton hos bankerna, och vi sparar i fonder som i sin tur handlar i aktier på börserna. Världsekonomin har vuxit till en oöverskådlig storlek. Ett exempel är att många svenskar följer utvecklingen på börserna i Östasien. Det var det nog få som kunde föreställa sig för 150 år sedan.Faktura

Att världsekonomin är oöverskådlig betyder dock inte att din privatekonomi måste vara det. Men det finns många som vill få dig att tro det. Har du någonsin funderat på varför många banker har anställda ”rådgivare”? Det rör sig i själva verket inte om rådgivare, utan om säljare som har till uppgift att få dig att välja vissa av bankens produkter. Vanligen rekommenderar de produkter som ger störst förtjänst för banken.

Anledningen till att bankerna kan kalla sina säljare för rådgivare är att många av oss har begränsad kunskap om privatekonomi. Vi tror att det som händer på börsen i Shanghai har stor betydelse för utvecklingen på vårt sparkonto, och eftersom vi inte har koll på vad som sker i Kina måste vi överlåta besluten om vårt sparande till någon som har det. Men så är det inte. Utvecklingen i Kina kan spela roll, men det är du själv som bäst vet hur mycket du kan spara varje månad, vad du ska använda pengarna till, och vilka utgifter som kan dyka upp i framtiden, i samband med t.ex. bostadsköp eller tillökning i familjen.

Subprimelån och finanskrisen

När människor tackar ja till saker som de inte riktigt förstår kan det gå riktigt illa. En viktig orsak till finanskrisen  som drabbade världen kring år 2008 var de amerikanska bankernas utfärdande av s.k. subprimelån. Ett subprimelån är ett lån med sämre säkerhet. Lånen gjorde det möjligt för personer som annars inte hade kunnat äga en bostad att ta ett lån, men detta skedde utan den vanliga kreditprövningen. Lån beviljades till personer som inte hade möjlighet att betala tillbaka dem. Då tog bankerna bostäderna och skulderna, men när huspriserna sjönk ökade bankernas kreditförluster.

Nu har dock nya aktörer etablerat sig, som återigen erbjuder subprimelån. Om detta kan man läsa i Svenska dagbladet.

Det här gäller även i Sverige. Även om vi inte har subprimelån här så är det faktiskt lättare att skudsätta sig här än i USA. Så för att återknyta till inledningen: ekonomi sköts bäst av experter, men det är inte så svårt att bli expert. Den bästa experten på din privatekonomi är nämligen du själv.