Svenskarnas sparande i indexfonder ökar hela tiden. Det är lätt att förstå varför. Fonderna har låga avgifter, och på lång sikt en mycket god avkastning. Men innan man bestämmer sig för denna sparform bör man känna till hur den fungerar.

Indexfonder är ofta en bra sparformEn indexfond är en fond som följer ett index. Det innebär att förvaltningen av fonden är begränsad till att köpa samma andel av varje aktie som den aktien har i det index som fonden ska följa. Över tid har det visat sig att en indexfond, som också kallas passiv fond, har en bättre utveckling än en aktivt förvaltad fond. Detta, i kombination med att indexfonder ofta har låga avgifter, har gjort dem mycket populära bland sparare, och populariteten verkar bara öka. De senaste åren har sparandet i indexfonder fördubblats i Sverige, skriver Göteborgs-Posten.

En av dem som talar varmt om indexfonder är Claes Hemberg, sparekonom på Avanza:

– Det är den billigaste sparformen som finns. Svenska folket betalar någonstans mellan 20-25 miljarder i fondavgifter varje år. Det är lika mycket som alla barnbidrag. En billig indexfond kostar runt 0,2 procent per år vilket är 83 procents rabatt jämfört med snittavgiften på 1,6 procent, säger han.

Det finns dock även nackdelar med indexfonder. De är nästan alltid aktiebaserade, och att sparande i aktier alltid är förenat med ganska höga risker. Dessutom är det vanligt att indexfonderna är smala, och då får enskilda bolag stor vikt. En fond som följer OMXS30, index för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen, kommer att svänga en hel del, helt enkelt eftersom Stockholmsbörsen rör sig mer än många andra börser. I dagsläget finns inga indexfonder som köper aktier i småbolag, vilket också gör att man som kund kan gå miste om utvecklingen i sektorer med hög tillväxt.

Svängningarna gör att indexfonder sällan lönar sig för sparande på kort sikt. På längre sikt är de dock ofta bra, och det beror till stor del på de låga avgifterna.

Att välja indexfond

Jan Bolmeson, som driver bloggen Rika tillsammans, ger följande råd till den som vill börja spara i indexfonder:

  • Leta efter fonder som har så brett index som möjligt, och som handlar i så många bolag som möjligt. På det sättet minskar man riskerna förknippade med vissa bolag, och riskerna förknippade med vissa branscher.
  • Kontrollera hur väl fonden följer det index som den ska följa. På Morningstar.se kan man jämföra fondens utveckling över tid med index. Man kan också titta på vilken korrelation (r-värde) fonden har. Ju högre r-värde, desto närmare följer fonden index.
  • Titta även på nyckeltalen Tracking Error och Active share. Tracking error är ett mått på hur långt från index fonden rör sig, och ska helst ligga på 0,5 eller lägre. Active share anger hur stor andel av aktierna i fonden som avviker från index. Leta efter fonder som har en Active share på ungefär 10.
  • Glöm slutligen inte bort avgiften, som är det viktigaste kriteriet när man ska välja fond. Trots det är det lätt hänt att man förblindas av de andra talen.