Det är ibland ett stort åtagande att ta ett lån, till exempel när man tar ett stort ett, som ett bostadslån. Vad finns det att tänka på nu i och med fallande bostadspriser och nya amorteringskrav?

 

Ett lån är ett lån, alltså en skuld som ska betalas tillbaka. Det gör att amorteringskravet blir en slags morot för att betala tillbaka men framförallt som ett hinder för att få oss att inte ta för höga lån. Nu har regeringen gett grönt ljus till Finansinspektionens förslag om att skärpa det krav på amortering som redan finns. Men exakt hur fungerar egentligen kravet?

 

Jo, om du tar ett nytt bostadslån som överstiger 4,5 gånger hushållets inkomster före skatt, så ska ytterligare en procent av lånet amorteras årligen utöver gällande krav. Och sedan tidigare gäller fortfarande att bostadslån ska amorteras med två procent årligen om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde. Efter detta sjunker amorteringen ner till en procent av lånet, ner till 50 procent av bostadens värde.

 

Vill förhindra en ny finanskris

 

Finansinspektionens uppgift är att förhindra att det uppkommer obalanser i svensk ekonomi och motverka framtida finanskriser. Det ses som en riskfaktor att hushåll i dag har höga skulder i förhållande till sina inkomster, något som kan vara riktigt förödande för ekonomin ifall det skulle inträffa en lågkonjunktur igen. Genom att just skärpa kravet på amortering hoppas man från Finansinspektionens sida kunna bromsa utlåningen till hushållen och minska ödesdigra effekter om vi skulle gå in i en knakig ekonomisk period.

 

Det som räknas som inkomst är vidare din lön, barnbidrag, studiebidrag, stipendier och transfereringar. Denna behöver vara säkerställd och det innebär att en myndighet ska ha fattat beslut om att betala ut ett bidrag eller att det är en arbetsgivare som beslutat om en löneförhöjning. För förstahandsköpare av nyproducerade bostäder kan banken bevilja amorteringsfrihet i max fem år. Läs mer här.