När du ska köpa en bostad som tillhör en bostadsförening är det oerhört viktigt att du först kollar upp föreningens ekonomi. Då vet du säkert om du kommer behöva betala högre avgift i framtiden och nu finns till och med en sajt som du kan göra detta via.

1064090-bills-and-calculations

Nu startas en sajt som kommer att granska din bostadsförening, skriver Expressen. Föreningens ekonomi spelar nämligen en väldigt stor roll för den framtida årsavgiften i bostaden och är en viktig faktor när man köper bostad. Hittills har den här nya sajten betygsatt 3 000 olika bostadsrättsföreningars ekonomi och man hoppas genom sajten att göra det enklare för potentiella köpare att kontrollera föreningen innan köpet. Sajten kan självklart även användas för att hålla koll på den förening som man har en andel i.

Titta i förvaltningsberättelsen

Det allra viktigaste man måste ha koll på när det kommer till en förenings ekonomi är om den har några lån. Föreningslånet bör alltid sättas i proportion till värderingen av bostaden när man köper den. Om räntorna på föreningens lån ökar kan avgiften för de boende höjas rejält och detta vill man nog helst inte vara med om. Enligt Svenska Dagbladet är det också viktigt att man tar en titt på fastigheten och tittar på förvaltningsberättelsen. Där framgår vilka renoveringar som är gjorda och man kan även kolla upp om det exempelvis ska göras renoveringar av putsfasader eller om tvättstugan ska göras om.

Noterna är viktiga

Ytterligare något som man bör ta sig en titt på när man vill utvärdera en bostadsförenings ekonomi är noterna som finns långt bak i årsredovisningen. Där kan man se var intäkterna kommer från och hur utgifterna fördelar sig. Man kan även se hur mycket föreningen betalat för sophämtning, värme och el. Läs mer.