Bostadsbubblor och amorteringskrav. Känslan av att den svenska ekonomin står i kris är lätt att få men den svenska ekonomin står faktiskt stabilt, visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

På det hela kan man se att tillväxten är betydligt högre än väntat. Nordeas chefsekonom Annika Winsth förklarar:

– Vi har starka svenska företag som står redo och springa när det finns möjlighet och vi har svenska hushåll som har ordning och reda i sina finanser. Det gör att svensk ekonomi växer på bred front.

Vidare förklarar hon att oron som ofta nämns när det kommer till ekonomi är överdriven. Hon menar att en global tillväxt visst kan bromsa in den svenska ekonomin, men säger att de flesta prognoserna visar på en tillväxt på tre procent.

Amorteringskrav – varför?

Hur kommer det sig då att – trots att den svenska ekonomin är 4185501-a-bulging-walletstabil – det kommer att påtvingas amorteringskrav för nya låntagare? Någonting som kommer göra det otroligt svårt för unga att komma in på bostadsmarknaden. Exakt hur Finansinspektionen, som ligger bakom beslutet om amorteringskrav, har tänkt är ingenting som har framgått – men nu har de fått kritik från Handelskammaren, som menar på att det kravet kommer att leda till ökade inlåsningseffekter på bostadsmarknaden. Och Handelskammaren är inte ensamma om att kritisera Finansinspektionen, även Riksbanken och Kammarrätten har kritiserat förslaget.

För de flesta som har problem med att få lån på vanligt sätt, via en av storbankerna, kan situationen oftast lösas – men det är tradigt att man i Sverige, ett land med faktiskt bra ekonomi, behöver göra omvägar för att få bostad. Har du blivit nekad bostad från din bank? Ge inte upp, att exempelvis vända sig till andra alternativ kan göra att du får en bättre affär. Det är till exempel vanligt att ta bolån hos Bluestep, när de andra sagt nej. Om amorteringskrav kommer att gälla där framgår inte av Finansinspektionens beslut, men det är klart att det alltid är bra att amortera – frågan är dock hur mycket man ska tvinga folk till att betala av?

Alternativ vid nekat bostadslån

  • Se över alternativa banker
  • Går det att få till en med-låntagare? En pojk/flickvän eller förälder?
  • Hur mycket kan du amortera som mest – diskutera med din bank.