Vi har tidigare skrivit om hur den svenska ekonomin är bättre än förväntat, då tillväxten är betydligt högre än väntat. Det var Nordeas chefsekonom Annika Winsth som presenterade uppgifterna och förklarade att Sverige har många starka företag som är redo att växa och dessutom många stabila svenska hem med ordning och reda på sina finanser.

Det är ju bra, men trots detta har regeringen valt att addera ett amorteringskrav till den redan svåra bostadspolitiken. Amorteringskravet kommer att börja gälla från och med i maj, och det innebär att du som tar ett lån kommer behöva amortera ner lånet till 50 procent av bostadens värde innan du kan slippa amortera.

Det finns dock några undantag för amorteringskravet. Detta kan vara värt att ha i åtanke om du ska ta ett bostadslån:

Om du ska byta bank: Om du väljer att byta bank och tar med dig ditt befintliga lån kommer du inte behöva amortera på lånet. Anledningen till detta 709265-online-moneyär att man vill att folk ska kunna förhandla sig till en bättre ränta och inte känna sig låst till sin bank.

Vid oväntade händelser. Om någonting skulle hända som exempelvis att du blir sjuk, arbetslös eller vid dödsfall så kan banken pausa amorteringskravet. Det finns ingen tidsgräns på hur länge kravet kan vara pausat men mest troligt kommer den som inte kan återta kravet behöva flytta från sin bostad till en billigare.

Om du väljer tilläggslån. Om du väljer att addera ett lån på ditt befintliga lån kan du slippa amorteringskravet på hela lånet även om belåningsgraden överstiger 50 procent. Du bör dock kunna amortera på tilläggslånet.

Vid nyproduktion. Köper du en ny fastighet eller nyproducerad bostad kommer du inte behöva amortera de första fem åren.

Läs mer om undantagen i denna artikel från Dagens Nyheter.